O nás

IIE – Inštitút medzinárodného vzdelávania bol založený ako forma občianskeho združenia 1.1.2005.

Inštitúcia sa orientuje hlavne na poskytovanie jazykových služieb a testovania jazykových zručností, čím prispieva k rozvoju vzdelávania a výchovy jednotlivcov i skupín všetkých vekových kategórií. Organizuje jazykové programy pre širokú verejnosť, spolupracuje so štátnymi i súkromnými vzdelávacími subjektmi v oblasti testovania v rámci celého Slovenska, sprístupňuje anglickú literatúru a výukové a metodické materiály anglického jazyka v našom regióne. Vzdelávanie je hlavnou náplňou našej činnosti. V r. 2007 sme rozšírili činnosť a ako testovacie centrum akreditované organizáciou ETS /English Testing System/ poskytujeme možnosť získať medzinárodne uznávané certifikáty TOEFL, TOEIC. Našou snahou je pripraviť študentov tak, aby boli spôsobilí uplatniť sa v pracovných oblastiach nielen na Slovensku, ale aj v rámci krajín EÚ.

Zameriavame sa na výučbu dospelých, ktorí potrebujú znalosť jazyka na to, aby stúpla ich cena na trhu práce a tiež šanca prácu získať. Ďalej na výuku detí a študentov. Okrem všeobecných jazykových programov, ponúkame kurzy s odborným zameraním (business, právo, medicína, IT, technická, atď.), prípravné kurzy pre maturantov, akademické kurzy (IELTS, FCE, CAE, CPE), prípravné kurzy pre štúdium v zahraničí a špecializované semináre (soft skills), ale aj špecializované programy pre učiteľov/lektorov AJ (TEFL – Teaching English as a Foreign Language, TBE – Teaching Business English).

IIE spolupracuje s vydavateľstvami Oxford University Press a Longman a ako ich zástupca pre náš región vyvíjame maximálne úsilie čo najviac sprístupniť cudzojazyčnú literatúru študentom, ale i učiteľom. Našim prostredníctvom sa nielen študenti, učitelia, ale i široká verejnosť dostáva ku všetkým titulom z dielne týchto renomovaných vydavateľstiev. Nadviazali sme úspešnú spoluprácu s ECI vo Veľkej Británii. ECI je neziskovou organizáciou zameranou na podporu pochopenia národných kultúr. S ich pomocou zabezpečujeme študijné pobyty v zahraničí.
IIE je ďalej oficiálnym partnerom nasledovných univerzít a inštitúcií: Oxford Brooks University, University of Huddersfield, City College of Manchester, University of Derby, De Montfort University Of Leicester, University of Barnsley, University of Oldham.

Od septembra 2019 partnerstvo tiež rozširujeme o University of California in Los Angeles a Santa Monica College v Los Angeles.