Jazykové programy

Jazykové kurzy pre firmy

V IIE veľmi dobre chápeme akou zodpovednou úlohou je výber vhodného dodávateľa jazykových služieb pre vašu spoločnosť. Vaše rozhodnutie bude mať vplyv na spokojnosť vašich zamestnancov. Na ich motiváciu. Na konkurencieschopnosť vašej firmy. Na výsledky. Vieme, že zabezpečiť pre firmu vzdelávanie je náročný a dlhodobý projekt. Na začiatku je to logicky samotný výber jazyka a následne treba zvážiť aj tieto otázky:

 • KTO je pre vás tým najvhodnejším dodávateľom?
 • ČO konkrétne potrebujú vaši zamestnanci vedieť?
 • AKO ich to čo najjednoduchšie naučiť?
 • PREČO chcete do ich rozvoja investovať?
 • KOĽKO chcete do ich rozvoja investovať?

 

Vieme, že každá spoločnosť má iné očakávania, potreby a možnosti. Preto vám v IIE neponúkame na vaše otázky univerzálne odpovede. Naopak, sme pripravení s vami spolupracovať a spolu s vami nájsť to najlepšie riešenie práve pre vás a vašu firmu či inštitúciu tak, aby ste mali istotu, že ste našli najvhodnejší variant jazykového vzdelávania pre vašich zamestnancov.

V nasledujúcich riadkoch vám odpovieme na najzásadnejšie otázky, ktoré vám pri prvotnom výbere dodávateľa jazykového vzdelávania môžu napadnúť.


Jazykové kurzy pre verejnosť

Prečo si vybrať jazykový kurz práve v IIE?

 • maximálny počet študentov v skupine je 8
 • cena za 1 vyučovaciu hodinu (VH) už od 4€, kde 1 VH je 45 minút
 • naši lektori vyučujú podľa princípov komunikačnej metódy (študenti komunikujú väčšinu hodiny v cieľovom jazyku)
 • kladieme dôraz na rozvoj všetkých jazykových schopností (porozumenie, čítanie, písanie, rozprávanie)
 • dávame si záležať na vysoko interaktívnej výučbe, pri ktorej študenti pracujú vo dvojiciach alebo spoločne
 • naši lektori na hodinách dbajú o to, aby študentov cielene viedli k osvojeniu slovnej zásoby priamo z kontextu, obrázkov, či autentických materiálov
 • počas hodín sa naši lektori zameriavajú na riadenú konverzáciu

 

SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY PRE AKCIE


Individuálne alebo semi-individuálne jazykové kurzy

Prečo niektorí klienti uprednostňujú individuálnu výučbu pred skupinovou? Tu nájdete niekoľko hlavných dôvodov:

 • obmedzené časové možnosti, resp. potreba časovej flexibility – ak patríte do tejto skupiny ľudí, individuálne jazykové kurzy sú pre vás tým pravým. Pri individuálnej výučbe si sami viete určiť ako často a kedy výučba bude prebiehať. Taktiež sa viete s lektorom dohodnúť na prípadných zmenách v rozvrhu a zintenzívnení či naopak preriedení výučby.
 • rýchlejší jazykový progres – ak sa potrebujete dostať na vyššiu jazykovú úroveň za menej než jeden či dva semestre, individuálna výučba je určená práve vám.
 • možnosť výučby z pohodlia domova či pracoviska – nemáte čas dochádzať na jazykovú výučbu? Vyberte si individuálny jazykový kurz v IIE a náš lektor príde treba priamo k vám do práce.
 • jazyková výučba na mieru –nebavia vás klasické výučbové metódy a prepísané učebnice? V IIE prispôsobíme jazykový kurz presne vašim požiadavkám.

Individuálne jazykové kurzy – ďalšie výhody:

 • nadštandardná starostlivosť
 • možnosť ovplyvniť výber lektora
 • učenie sa bez prítomnosti iných študentov
 • lepšie sústredenie sa
 • možnosť viac sa prejaviť

Jazykové kurzy pre deti

My v IIE si uvedomujeme aký veľký význam má v súčasnosti štúdium jazykov, pokiaľ ide o uplatnenie sa v živote. Myslíme si, že čím skôr človek s výučbou začne, tým lepšie. Naša jazyková škola preto ponúka aj jazykové kurzy pre deti. Ide o jazykové programy určené pre žiakov základných škôl, ktorých cieľom je nadchnúť deti pre cudzí jazyk a vytvoriť pozitívny vzťah ku štúdiu. Jazykové kurzy pre deti otvárame v nasledujúcich kategóriách:

 • anglický jazyk pre deti vo veku od 5 - 10 rokov
 • konverzačný kurz pre deti vo veku od 5 - 10 rokov

Jazykové kurzy pre mládež

My v IIE si uvedomujeme, aký veľký význam má v súčasnosti štúdium jazykov, pokiaľ ide o uplatnenie sa v živote. Myslíme si, že čím skôr človek s výučbou začne, tým lepšie. Naša jazyková škola preto ponúka aj jazykové kurzy pre mládež. Ide o jazykové programy určené pre žiakov základných škôl a stredných škôl, ktorých cieľom je nielen nadchnúť ich pre cudzí jazyk a vytvoriť pozitívny vzťah ku štúdiu, no súčasne ich pripraviť či na výstupné testy či maturity či prijímacie pohovory na vysoké školy. Kurzy otvárame v nasledujúcich kategóriách:

 • anglický jazyk pre mládež vo veku od 11 - 15 rokov
 • konverzačný kurz pre mládež vo veku od 11 – 15 rokov
 • anglický jazyk pre mládež vo veku od 15 - 19 rokov
 • konverzačný kurz pre mládež vo veku od 15 – 19 rokov

Kurzy odborného jazyka

Kurz odborného jazyka zlučuje používanie cudzieho jazyka, medzinárodné obchodné techniky a tímovú prácu. Zaručuje zlepšenie zručností účastníkov vo verbálnej prezentácii, profesionálnej písomnej komunikácii, vyjednávacích zručnostiach a v projektovom manažmente. Kľúčovými oblasťami obchodného programu sú:

 • jazyková komunikácia na všeobecné a odborné témy
 • riešenie krízových situácií, zhrnutia a závery obchodných rokovaní
 • smernice a formálne prezentácie
 • obchodná korešpondencia (formal e-mail, report writing, memos, atď)
 • vyjednávacie zručnosti (language of negotiations)
 • soft skills
 • tímová práca

Letné intenzívne jazykové kurzy

Prečo si vybrať letný intenzívny jazykový kurz práve v IIE?

Máš chuť stráviť leto spoznávaním nových kultúr, hľadaním nových priateľov, hľadáš si novú prácu v oblasti jazykov, chceš si zlepšiť jazykové znalosti na ďalší semester alebo jazykové skúšky alebo si len chceš „oprášiť“ svoje znalosti cudzieho jazyka. Potom letný jazykový kurz je tu pre teba. IIE ti ponúka splnenie tvojej letnej „misie“ v krátkom časovom období.

 • maximálny počet študentov v skupine je 8
 • cena za 1 vyučovaciu hodinu (VH) už od 5€, 1 VH je 45 minút
 • riešenie aktuálnych tém každodenného života
 • všetky jazykové úrovne
 • výučba v prírode –v prípade záujmu a dobrého počasia
 • študenti komunikujú väčšinu hodiny v cieľovom jazyku
 • dôraz na rozvoj všetkých jazykových schopností (porozumenie, čítanie, písanie, rozprávanie)
 • výučba hravou a zábavnou formou